Karl Johansson

Födelsedatum:1864-06-24
Dödsdatum:1956-07-01
Gravsatt:1956-07-08
Område: C
Gravnummer:TÖ C 114, 115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem