Maria Karolina Johansson

Födelsedatum:1893-05-20
Dödsdatum:1971-12-28
Gravsatt:1972-01-08
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 114, 115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem