Kristina Albertina Klasén

Födelsedatum:1834-07-08
Dödsdatum:1912-02-26
Gravsatt:1912-03-03
Ort:Skavestad
Område: C
Gravnummer:TÖ C 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem