Signekristina Löwendahl

Födelsedatum:1896-08-30
Dödsdatum:1978-01-30
Gravsatt:1978-02-09
Område: C
Gravnummer:TÖ C 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem