Lennart Folke Petersson

Födelsedatum:1950-03-13
Dödsdatum:2014-12-18
Gravsatt:2015-06-09
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 166, 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem