Malin Elisabet Petersson

Födelsedatum:1970-07-26
Dödsdatum:2016-10-30
Gravsatt:2016-11-24
Ort:Norrköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 166, 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem