Lennart Hagström

Födelsedatum:1925-06-08
Dödsdatum:1990-02-20
Gravsatt:1990-05-19
Ort:St Lars
Område: C
Gravnummer:TÖ C 66, 67, 68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem