Matilda Hagström

Födelsedatum:1862-06-17
Dödsdatum:1949-07-11
Gravsatt:1949-07-20
Område: C
Gravnummer:TÖ C 66, 67, 68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem