Lisa Kull

Födelsedatum:1894-09-04
Dödsdatum:1951-10-29
Gravsatt:1951-11-07
Område: C
Gravnummer:TÖ C 89, 90

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem