Nils Kull

Födelsedatum:1895-09-13
Dödsdatum:1981-03-02
Gravsatt:1981-03-06
Ort:Domkyrkoförs.
Område: C
Gravnummer:TÖ C 89, 90

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem