Nils Hjalmar Nilsson

Födelsedatum:1914-11-26
Dödsdatum:1988-05-09
Gravsatt:1988-05-20
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem