Sonja Sigrid Maria Nilsson

Födelsedatum:1922-04-19
Dödsdatum:2014-12-09
Gravsatt:2015-01-13
Ort:Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem