Sigrid Karlsson

Födelsedatum:1893-10-11
Dödsdatum:1962-06-16
Gravsatt:1962-06-24
Ort:59062 Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 150, 151

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem