Stig Karlsson

Födelsedatum:1926-01-14
Dödsdatum:1994-01-19
Gravsatt:1994-01-25
Ort:59062 Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 150, 151

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem