Anders Danielsson

Födelsedatum:1965-09-03
Dödsdatum:1993-12-25
Gravsatt:1994-01-18
Ort:St Lars Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem