Bror Lennart Danielsson

Födelsedatum:1936-08-03
Dödsdatum:2015-03-01
Gravsatt:2015-09-15
Ort:Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem