Brita Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1900-05-15
Dödsdatum:1977-08-16
Gravsatt:1977-08-27
Ort:Törnevalla
Område: D
Gravnummer:TÖ D 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem