Gunnar Andersson

Födelsedatum:1902-09-01
Dödsdatum:1971-06-28
Gravsatt:1971-07-02
Ort:Törnevalla
Område: D
Gravnummer:TÖ D 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem