Elny Johnsson

Födelsedatum:1918-10-25
Dödsdatum:1994-09-27
Gravsatt:1994-10-07
Ort:Landeryd
Område: D
Gravnummer:TÖ D 86, 87

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem