Gunnar Roland Jonsson

Födelsedatum:1918-12-18
Dödsdatum:1980-05-14
Gravsatt:1980-05-22
Ort:Rappestad
Område: D
Gravnummer:TÖ D 86, 87

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem