Göran Asplund

Födelsedatum:1933-05-25
Dödsdatum:1983-11-02
Gravsatt:1983-12-03
Ort:Tulpanvägen Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem