Ingrid Asplund

Födelsedatum:1933-07-07
Dödsdatum:1999-04-22
Gravsatt:1999-05-13
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem