Gunnar Järnholt

Födelsedatum:1923-06-08
Dödsdatum:2009-06-25
Gravsatt:2009-07-31
Ort: Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem