Johan Artur Valfrid Steiler

Födelsedatum:1888-03-12
Dödsdatum:1970-08-27
Gravsatt:1970-09-03
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem