Helga Simonsson

Födelsedatum:1915-05-30
Dödsdatum:2002-11-11
Gravsatt:2002-12-10
Ort:Johannelund
Område: D
Gravnummer:TÖ D 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem