Hjalmar A Simonsson

Födelsedatum:1904-08-04
Dödsdatum:1993-07-24
Gravsatt:1993-08-18
Ort:Johannelund
Område: D
Gravnummer:TÖ D 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem