Karl Alvar Eriksson

Födelsedatum:1920-04-20
Dödsdatum:2012-09-24
Gravsatt:2012-10-26
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem