Karl Tomas Eriksson

Födelsedatum:1959-07-12
Dödsdatum:1982-08-23
Gravsatt:1982-08-28
Ort:Vaksala
Område: D
Gravnummer:TÖ D 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem