Mary Vivan Maria Eriksson

Födelsedatum:1928-04-04
Dödsdatum:1982-12-04
Gravsatt:1982-12-10
Ort:Gullvivev. Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 72, 73

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem