Nils Erik Eriksson

Födelsedatum:1922-05-17
Dödsdatum:1994-02-18
Gravsatt:1994-02-28
Ort:Gullvivev. Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 72, 73

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem