Anna Ingeborg Olsson

Födelsedatum:1906-10-04
Dödsdatum:1926-11-11
Gravsatt:1926-11-21
Område: A
Gravnummer:A A 30
A A   30
A A   30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se