Gustav Albin Olsson

Födelsedatum:1912-04-09
Dödsdatum:1931-01-02
Gravsatt:1931-01-11
Område: A
Gravnummer:A A 30
A A   30
A A   30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se