Bengt Hugo Axell

Födelsedatum:1923-05-12
Dödsdatum:1984-12-07
Gravsatt:1984-12-15
Ort:Alfta Kyrkby 13:1
Område: A
Gravnummer:A A 29
A A   29
A A   29
A A   29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se