Jonas Larsson

Födelsedatum:1848-08-06
Dödsdatum:1941-11-09
Gravsatt:1941-11-16
Område: A
Gravnummer:A A 29
A A   29
A A   29
A A   29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se