Erik Eriksson

Födelsedatum:1865-09-22
Dödsdatum:1922-11-19
Gravsatt:1922-12-03
Ort:Viksjöfors
Område: A
Gravnummer:A A 11
A A   11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se