Frida Kristina Olmårs

Födelsedatum:1914-04-02
Dödsdatum:1999-04-16
Gravsatt:1999-05-05
Område: A
Gravnummer:A A 47
A A   47
A A   47
A A   47
A A   47
A A   47

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se