Jonas Rudolf Olmårs

Födelsedatum:1917-03-27
Dödsdatum:2008-11-22
Gravsatt:2008-12-19
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 47
A A   47
A A   47
A A   47
A A   47
A A   47

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se