Gerda Frideborg Hällmér

Födelsedatum:1909-10-02
Dödsdatum:1984-07-18
Gravsatt:1984-08-18
Område: A
Gravnummer:A A 65
A A   65
A A   65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se