Johan Fredrik Hällmér

Födelsedatum:1903-03-06
Dödsdatum:1981-07-27
Gravsatt:1981-09-20
Ort:Bollnäs Förs.
Område: A
Gravnummer:A A 65
A A   65
A A   65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se