Hans Hasson

Födelsedatum:1877-03-26
Dödsdatum:1942-05-10
Gravsatt:1942-05-17
Ort:Viken 9
Område: A
Gravnummer:A A 21
A A   21
A A   21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se