Karin Hansson

Födelsedatum:1844-08-08
Dödsdatum:1918-07-08
Gravsatt:1918-07-14
Område: A
Gravnummer:A A 21
A A   21
A A   21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se