Hildegard Paulina Jansson

Födelsedatum:1920-01-27
Dödsdatum:2009-01-23
Gravsatt:2009-02-27
Ort:Viksjöfors
Område: A
Gravnummer:A A 78
A A   78
A A   78

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se