Karin Olsson

Födelsedatum:1887-08-19
Dödsdatum:1953-01-23
Gravsatt:1953-02-01
Område: A
Gravnummer:A A 35
A A   35
A A   35
A A   35
A A   35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se