Olov Martin Mårtes

Födelsedatum:1907-05-16
Dödsdatum:1983-03-02
Gravsatt:1983-03-12
Ort:Edsbyn
Område: A
Gravnummer:A A 35
A A   35
A A   35
A A   35
A A   35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se