Karolina Johansson

Födelsedatum:1896-09-07
Dödsdatum:1989-12-25
Gravsatt:1990-01-12
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 42
A A   42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se