Olof Sigurd Jonsson

Födelsedatum:1920-08-16
Dödsdatum:2011-10-03
Gravsatt:2011-11-02
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 42
A A   42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se