Rut Mildrid Jonsson

Födelsedatum:1919-01-04
Dödsdatum:2013-12-24
Gravsatt:2014-01-24
Ort:Edsbyn
Område: A
Gravnummer:A A 87
A A   87

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se