Sivert Roland Henningsson

Födelsedatum:1940-07-16
Dödsdatum:1962-01-16
Gravsatt:1962-01-27
Ort:Gundbo 11:1
Område: A
Gravnummer:A A 87
A A   87

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se