Alfhild Agata Persson

Födelsedatum:1914-02-05
Dödsdatum:1991-02-26
Gravsatt:1991-03-08
Ort:Alfta Kyrkby 16:12
Område: M
Gravnummer:A M 192, 193
A M  192, 193

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se