Axel /Hagdemyr/ Persson

Födelsedatum:1905-06-26
Dödsdatum:1976-02-24
Gravsatt:1976-03-06
Ort:Kyrkbyn 53:1
Område: M
Gravnummer:A M 192, 193
A M  192, 193

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se